بیامه علیا
ایرانی اباد و ازاد
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


این وبلاگ برای ابادانی وشناساندن بیشتر منطقه گوران وبخش گهواره همچنین وبلاگی اجتماییست که نظرات شخصی بنده را جهت فرهنگ سازی وتعالی وپیشرفت هرچه بیشترمنطقه منتشر میکند ..-این وبلاگ قوانین جمهوری اسلامی را پذیرفته است ودر چارچوب قوانین فعالیت میکند وبدور از مسایل سیاسی مذهبی و قومی به مشکلات وفرهنگ غنی منطقه در چارچوب قانون میپردازد.وبلاگ بیامه هیچگونه جهت گیری به نفع هیچ قومیت مذهب گرایش ویا شخصیت خاصی ندارد وکاملا مستقل عمل میکند.

مدیر وبلاگ :وحید مروتی بیامه
مطالب اخیر
نظرسنجی
مقطع تحصیلی شما؟شعری از کاک علی کرمی تقدیم بهروان پاک کاکی صیدمراد

(زنده یاد صید مراد مرادی از هنرمندان بیامه سفلی)

 

اول کارم، وه ناو خوا دووم دیرم، ایوه ی باوفا

مردم گوش بیین و ناله من وده رد دله کان چه ن ساله من

ار بژنفی نی ، جرگتان بریه ت چوتان جور کانی ، پر له آو کریه ت

بایت بوی شم ، چاره ی نه یرم هام له پژاره و، دایم جور ته یرم

و سلطان قه سه م و هر چی پیره زانم براکه م له لیم دلگیره

شو تیته خه وم قصه ارام کی تن خی ته مه ویرو هوش له لیم بی تن

ناوی صی مرای حضوری سنگین جوانی له لی داشت وینه ی چی رنگین

دنیا وه فه دای شون پاکانی خوم بومه وه نوکر ریگه شاخانی

یه ی روژ له راگه ی کیوه دالاهو چیم ارای سر، سرآوباوه مقصوی

دیم چه له نوک قوله بالیول قه سه م اراتان بخوم وک ستاره سویل

جوانی له لی داشت له وینه نه وی منیاوه روسم وک هساره شوی

برای پیشمرگم شجاع وه بی باک قطاره شنگی سر برز و بی باک

روژی له روژان خه وه ر دانه پیم قومان وه شیوه ن هاتن وره و پیم

وه تم چه بیوه وه تن صی مرای ئو هین ئو دنیا و تو هین ئی دنیای

وختی شنه فتم براکه موه رحمت چیه هناسم سرد بیو تفاقم شیویا

ماله که م رمیا خه رگ چیه سرم براکه م له دسم چی و شین که فته ورم

برای نازارم پیشمرگه شیرم قومان و خویشان گشت چی له ویرم

دی له شون تو روی وه کو بارم هناسه م سه رد و خم و خروارم

تا کی خم بخوم خم بوته یارم وه کوره بچم چار بو ناچارم

وه ی وخته قسم ارات کیلم جور مجنون تشنه دیدار لیلم

یسه کفتمه غریب و تنیا پشتم شکان ، کوشیان برا

غریب و تنیا ناو شاران وه خوم برا کوشیای جور سرداران وه خوم

ای فلک جور من دردت کاری بو داوانت پر له نا دیاری بو

بردی براکه م خم بارم کردی تا دنیا دنیاس خم بارم کردی

دروسه دل گیرم له ای دنیای فانی ری حق و حقیقت بایس بزانی

هیچ کس تا وسر دنیا نوردن دنیا مردنه و هر مه بو مردن

یاران یاوران دوستان گیانی سرگذشت من بیو تواستم بزانی

رهبرم داوو یارستان دینم سر برزی ایوه آوات ژینم

نوع مطلب : آثار واشعار ومطالب، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 19 فروردین 1391

 میرزا حسین سهرابی(فردوسی گوران):

 

 

 زنده یاد میرزا حسین سهرابی  درروستای بانیاران گوران زندگی میکردند واشعار وی در مدح بزرگان وحال وهوای درونی وعشق به حق و... بوده است 

وسختیها وتبعیدهای زیادی را متحمل شده است

شخصیتی  بسیاز توانمند که آنقدر زیبا شعر می سروده  که به وی لقب فردوسی گوران را داده اند .   

فلک فن نکی                                  دسم  و دامانت  چنم   فن نکی

 

چون  جرده  رای   قافلم  نکی             بن چینه  و یانم   ریشه کن  نکی

 

چون تجار  دانم  غرق  آو  نکی            کشتیم  گیر دام  و  گرداو  نکی

 

چون درویش برگم وکلپوس نکی            ورد   زوانم   و  یا  دوس  نکی

 

سر تا پای برگم  سفید پوش نکی            خاک  الحدم  و ژیرگوش   نکی

 

تخته سنگ وفرش بالا پوش نکی           ویلی   کلفتم     فراموش    نکی

 

بساطم  و خاک     سیا تار  نکی           هاو  دمی  یاران  لیم  بیزار  نکی

 

تو راحم   رحم  من  گنام   کردن         مبو   نه   تقصیر    بندت   ویردن

 

اگر   نکردم     خاطرت  ریشن           هنی    تفاوت  من  و  تو    چیشن

 

تو   راحم   رحم   صبور  ستار         من ایجاد نه خاک عاصی عصیان بار

 

توهاید  و روی  چرخ  هفتمینوه          پی   قصد   چن   کس   و    کمینوه

 

من  افتاده   خاک    و   خمینوه           دیدم       نمناکی    و       اسرینوه

 

صرف   نظر  کی  گنای  ویردم           پیر و  پشیو حال      ویلان   هردم

 

یه دی  کی  قانون  آقا   و نوکره          کی  شرط   انصاف  رعیت  پروره

 

التجام    ایدن    کارساز    کریم            هم   شادم    بکی  و  وطن     ویم

 

حسینم  غریب   کردستان   زیدم            غیر  نه  ذات   تو    نین      امیدم

 

سهرابی  گناش   نه  حد    ویردن          امیدش و دست    شهنشای    شرطن

 

 

نوع مطلب : اموزش وفرهنگ، آثار واشعار ومطالب، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 21 اسفند 1390

دوستان عزیز براساس شماره چیستان ها جواب را در قسمت نظرات بنویسید

شله کوله دم نیری     دو پا دیری    زهر نیری =؟
2• دوانزه روسم چو هاوه جوشه وه    هاوه  کول اسب آسن پوشه وه =؟
3• سه  پا دیری نقره ای   ژنیتی طلا تیری =؟
4• میه  لری له  بان  بری     هرچه هلپری 

5• قلای دیرم پر له آو برج سرای سر       دوانزه منار دیری ، سی برج و پنج در =؟
6• حسل مس کاکم بوس ،         لایق و گشت خان و گشت مجلس=؟
7• سرو خواری کی پر بود =؟
8• چن تیر خدنگ اعلای کارخانه     پیوستن و دور ستون یانه=؟
9• قالای  قاله  قیولای  قیوله   سر بال  چرمی  بنبال  هیوله =؟
10• چل تاق چل نیم تاق      چل پنجره چل  چو زاق=؟
11• شش  برا    و     دو کلاو  =؟
12• 
صوف سرنتاش  ناخین نگیری       شب  و روز  هاله  فکر یه خدا  یه  پیری
13• یه  چو خوی  ژینی  وی شکل  و شیوه     شب  و روز  لیل و نهار ها بین  دت ، ژن     و بیوه=؟
14• 
قلاچه  هنن دو  در لی  وازه     پری  له سوار آتش پروازه
15• هر  و سواران  مچن  پی  قلا     للیان   موت    و    بلا =؟
16• دشتی صاف ناوی نقشه     یا کار حواسه   یا کار علی بخشه =؟
17• خشته  و چوار گوش  چفته  جور  گوچان     استاد  رمزه  و مورد اطمینان =؟
18• 
سه  ستون  سوراخ دو اژدر له فوق     استادان سازه نش وه چن شادی و ذوق
19• او  استادانه بی زر و مایه       قادر و قدرت ویش  قرار دایه =؟ 
20• سگ هار چو قی دار گن گن وفر خیده خوار؟

21بیست چوار برا برابر قد باریکو تاج وسر؟
22• روی زردی له کنا مردی؟
23• سیه س جور قیل سفید جور شیر کس نازانی جوانه یا پیر؟
24• له زوی سه وزه له بازار سیه له مال قرمزه؟
25• دیشتکی برشیای ناوکی خامه گله گلیکی پر یه گله جامه؟
26• دو گا باز باز تشک تیاری گاوسن طلا توم مرواری؟
27• دم چوین دم دیک چوین غذا پخته ناو دیگ چوین؟
28• نه دس دیری نه پا چوته لای خوا؟
29• هر پا وبیل سر تپه دو کت کر؟
30• دونده دوان دایم له دوه     کانی جور مسکن او لیسکه خوره  

31زرده پی او گرانه       هر کس جواو دا فره جوانه؟

32• پله ی چوین دیوار گوشتین؟

33• مه لی هات نیشته بان کرسی    عیسی له موسی پرسی

34• ای مه له تیره یا برسی          وه ت ای مه له نه تیره نه برسی

35• حه وال هیچ کس  ناپرسی ؟

36• عابا وه کولی نه یزه و شانی لایق وه مجلس گشت دیوه خانی ؟

37• مه لیک هات وه هوهو نا تار دیری نه پو?

38• اندر هوا اندر زه وی  شش گله پا دو قوی ؟

39کاوره لری له بن  مری  کاویژ کی  نالوری=؟

40پادشاهی  بیو  ۷ کور  داشت ، اجاق کور   بیو=؟

41بتیه وکول  تفنگ  وشانی        مجلس نشین گشت دیوه خانی =؟

42گیسکه  تنزی   تره  خوارد   و کرده بان او برزیه =؟

43بو عطر عبیر عجو  پاکه   سر  له گرمسیر   پا  له ایلاخه =؟

44له مال نیتنه دشت    چیتنه قورستان مست

45له او قورسانه چوتنه خاک یکی  و قرن     تو چون بزانی اوه مرد بیه یا زن =؟  

46 ناوکه ی آوه دیشتکی کچک گله گلیکی ها له پای بنجک

نه لوت نه چه و نه دم دیری له گش چشتیک خور دیری؟

48هر وقت تیت گشتی شاد کی؟

49هر چی دیته پی ناویشی خوا برکت؟

50له هر کو زانی در تی کسیش له بنی ناتی؟

51 ته تیکه و تت ونی     چهار میک  و ورنی =؟

52ژیر صاف وتت نیه  هفی سره و مارنیه

53هیلکه کره  مر  نیه     گیاه خوره گاه  نیه=؟

54ناوه کی پمه پرورده آوه     دیشته کی مفرق له چرم گاوه

55وه ی ژنج مرده       بنده  وه   ژن ناباوه=؟

56خنه هی خنه ، خنه کی زرده  صد ستون له بان یه ستون بنه =؟

57مسئلم مسئلم  ماتیلا   مسئلم  دو پا یه پاتیلا

58مسئلم له سنگ خارا    مسئلم  له مغز دارا=؟

59سه ستون سوراخ دو  از در نفوق     استادان سازش با چند شادی زوق=؟

60دالک یکی فرزند هزار     گشتی لوس  و کلاو  لار=؟

61چرچی هاتگه  وی گل سو     هله له کی  دودس پای چو =؟

62گرد و گردکان نیه      زرو و لیمو  نیه        شیر درنده نیه    شمشیر و برنده نیه =؟

63ای دشتی که   پر له شک  زر    همش  قصری  گوان اکا =؟

64سیس جور قیل  چرمه  جور شیر       کس نازانه  جوانه  یا پیر=؟

65دیگ  چویی  دردیگ چوی    غذا کلیای  ناودیگ چوی =؟

66گردکان سوز و  خیار  نیه    ترش و هنار  نیه =؟

67دواری دیریم و هفده پایه      ده پایه ها ور خور    هفت پایه  له سایه=؟

68سه خانه دیریم دوش و دوش     اولی چوه فروش  دومی آرد فروش    سومی ژاچه فروش=؟

69هور کی حه لا کی     نقره ژنی  طلا کی =؟

70حوسار سرت چه س =؟

71هر رسی پشت بسی=؟

72بانی صافه جور هسان      ژیر جور  پری قرآن=؟

73رکاو  وشانم و پس و پیش    او هر وساگه  و جای  ویش=؟

با تشکر از آقای حمید احمدی وبلاگ بانزلانی

نوع مطلب : آثار واشعار ومطالب، اموزش وفرهنگ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 21 اسفند 1390

دور امیر دیم
دیوان راستی دور امیر دیم
پنجهْ من الماس پیكان تیرم
داود ها نه تخت آمن وزیرم
جهان یكسر بی نمند ظلم زور
پریم آوردن تعلیقه سر مور
آمان و تو یا شای امامان
تا كی بكیشیم جبر بی سامان
وقتن كه بیو برق مصطفی
بكنو نه فرق دنیای بی وفا
اَوسا كه میو شای صاحب زمان
حوناب مریزو نه موج میدان
دوسته ور گیره بند ذلیلان
بشكاوه حلقه پیچ كلیدان

--------------------------------------------------

داود نجاتم
یه چندی وقتن داود نجاتم
نه بارگای بهلویل تازه براتم
نویسان طالم تحت خلاتم
سر كیشام او سَیر كالای دُكانش
پریم آوردن نه خاندانش
فردم كرده مهر خدا بی
باید بستانیم حق حسابی
پرشهْ بنیامین شوق جمالم
وقت باقین فانی بطال
كویر م پر جوشن دایم پر كارن
امن كه جردم جهان زوارن
دوران راسی دادن و دستم
وقتن كه بر شو مرغ نه قفسم
دوسته بشكاوه بند دُرساخان
طوطی موانو ندلی باغان


( دیوان دوسته بیامه ای)
گرد آورنده : عزیزمراد اكبری  با تشکر از کاکی علی از آلمان

نوع مطلب : آثار واشعار ومطالب، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 21 اسفند 1390

شعرهای زیبای زیر از آقایان برزو مرادی وسیامک نجفی هستند  که کاکی علی از آلمان لطف کردن برای وبلاگ بیامه فرستادن...مدیریت وبلاگ بیامه از کاکی علی برای توجه ای که به منطقه و وطن و زادگاهش دارد واز آلمان باعث دلگرمی مخاطبان وبلاگ میشود کمال تشکر رادارد ...کاکی علی عزیز از این به بعد از خویار وبروند وزاوله و...بیشتر در وبلاگ بیامه که هدفی جز تبدیل شدن به آینه ای تمام نما از این منطقه زیبا ندارد خواهیم نوشت.پیری
**************************
وه‌ختێ تو
فڕفڕه‌ی کڕکپی و بێ ده‌نگی
وه‌ فڕه‌ وه‌ ده‌سم فڕانی
فڕ و فێڵ پیری
فڕه‌ کرده‌ هه‌فت ته‌وه‌ق بن زه‌وی
وه‌ختێ تو
یه‌ توونگ هه‌ور
خوڵکم کردی
هه‌رجن تا دارسان چه‌مانن
خه‌نین پیری ئه‌ڕام کیش هاورد
وه‌ختێ تو
یه‌ مه‌وج گه‌رما
ئه‌ڕام پڕ له‌ هه‌ق هه‌ق و یاهو کردی
قه‌ڵه‌م زه‌ڕین پیرموویسی
تا ده‌ر قه‌ڵاچه‌ی ماره‌نوویسی
یه‌ خشت زه‌ڕ و یه‌ خشت سیم کردووی
وه‌ختێ من
یه‌ گومه‌ل شه‌وار
وه‌ شانمه‌ ناو هه‌ساره‌گه‌یل گوزه‌شته‌
یه‌ نوویچ ورده‌ فکر ئه‌ڕام ‌ پڕ شه‌وقتروه‌ کردی
زانستم وه‌ لێم دوویر نییت
ته‌نیا یه‌ مجمه‌ پیری
تا لای نوواڵه‌ و تیری
ها ناو هه‌ینمان.

شعر زیبای زیر هم از برزو مرادی در وصف منطقه


دایم له‌ خه‌م بیم په‌ێ مڵک گوران
دایم له‌ خه‌م بیم په‌ێ مڵک گوران
قرچه‌ێ بڕشته‌ێ داخ ده‌ریونم
خه‌مان وه‌ر که‌نده‌ن روخ له‌ جه‌مینم
مه‌وینم وه‌ خاو گوران سه‌ر تا سه‌ر
چه‌نیای چه‌ن ساڵه‌ لێش هام وه‌ ده‌ر
وێنه‌ێ خاو روژ مه‌ێو وه‌ یادم
خوه‌ش خاتره‌ش مه‌که‌ێ دڵ شادم
یادێ بکه‌ره‌م له‌ ده‌شت و کوش
له‌ کانی و سه‌راو شه‌وان تا وه‌ روزش
به‌ڵکه‌م سارێژ بوو زام ناسورم
بیاو وه‌ فه‌ر خانه‌ێ خاپورم
گوران کوڵ گه‌شت که‌م ده‌ر وه‌ ده‌ر
کا و کو که‌ژ ده‌یشتان یه‌کسه‌ر
داڵاهو سه‌ێر که‌م نوقته‌ وه‌ نوقته‌
تاش وتاو وێران هه‌ر تاشێ سه‌خته‌
له‌ قه‌ڵازه‌نجیر تا وه‌ گاواره
سه‌راسه‌ر خاکش هه‌مسه‌نگ زه‌ره‌
قه‌ڵاێ میره‌وه‌ێگ هه‌م کانی و ئاوێ
داران کوهه‌ن ساڵ هه‌وز و سه‌راوێ
بوێ نه‌سیم وه‌شت سوز ده‌م و سوێ
چریکه‌ێ مه‌ل و مور ته‌راچه‌ێ وه‌ر کوێ
زه‌مزه‌مه‌ێ تافاو کانی و ئاوێ
هونکی ده‌م سو که‌مه‌رگاێ کاوێ
شاخه‌ شاخ که‌و له‌ نسارێ
چونویر خوه‌ش بوو له‌ سه‌ر دیارێ
سه‌وزی به‌ره‌زا له‌ ساێ که‌مه‌ر دا
چوی زڵف دڵدار که‌فته‌ن وه‌ وه‌ردا
له‌ ده‌وره‌ێ وه‌رین ئه‌حه‌د باستان
سازنا شاێ ئادڵ قه‌ڵاێ نه‌وشیروان
ئه‌وسا گوزاشتن ئه‌حدو ده‌وران
قه‌ڵازه‌نجیر بی وه‌ پایته‌خت گوران
مێردان ئازا شێران قه‌ڵا
نه‌ترس و نه‌پرس نه‌وه‌خت خه‌زا
ئه‌وڵاده‌ێ میرخه‌سره‌و و مه‌ڵک یاسمخان
خان باشخانان یانێ سلێمانادامه شعر برزو مرادی


نوع مطلب : آثار واشعار ومطالب، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 5 اسفند 1390

با تشکر از آقای فریبرز(فریدون )غلامی که شعر زیبای زیر را در اختیار وبلاگ گذاشته اند.

این وبلاگ متعلق به تمامی بیامه ای های عزیز است ومطالب شما را منتشر خواهد کرد.

سراو بیامه

سراو بیامه   , سرچشمه یاران                     ارا آو نیری چو جار جاران

سراو بیامه ,ای چشمه سفید                         له ناو منطقه , فره مشهور بید

سرچشمت کمر, کوه شاه نشین بی                همجوار تو, پیر بنیامین بی

بانت جمخانه سید رضابیگ بی                   جای نذر ونیاز یاران حق بی

آوت چو زمزم شفای بیماران                      زیارت گاه بیت, جای تکیه داران

آوت چو طلا, خالص بی خش بی                 چو نقره سفید ,هم شفا بخش بی

له فصل وهار خروشیای چوشط                  مایه حیات بیت, پی موران هم بط

آوت بیامه سوز وخرم کرد                        زار وزمینان, باغ ارم کرد

الان خشک بیته, ملاقت خشکه                   حتی آو نیری, پر یه مشکه

ارا ایجوره وپیت هاتیه                             بدبختی مردم یا نهاتیه؟

سراو وت, شاعر دانای خوش بیان              چنی چن ساله من هام لی مکان

ای گشته خیره ولیم جاری بی                    باغ وبوسانیل ولیم آوی بی

اما کس نوی قدرم بزانی                          ناو من بوی ومهربانی

باید بزانین ناسپاسیه                               ملاقم خشکه, جور مار سیه

دین وایمانتان وکوره چیه                        رنگ ورخسارم بوین ,گشت چیه

ها ویادتان زیارتگاه بیم                          آقا وسید رضا من مهماندار بیم

الان بنوارن ودور وبرم                          بی شرم وحیا سرنیه سرم

من ناپاک بیمه آلوده دردم                      من له دس ایوه فره دلسردم

له داختان یسه, نقم ونابود بیم                 چو مار سیه وسوراخی چیم

آیا حق نیرم ,ترک مکان کم                  مردم بیامه, گشت پشیمان کم

مردم بیامه,  له خاو غفلتین                   ملاقتان خشک بو, له خاو هلسن

وزوان خوش وپی تان ویشم                وقولم بکین ولاتان نیشم

له یه زیاتر, خراوم نکین                    آشغال, نجاسات ,وناوم نخین

تا که وتدبیر وعقیده پاک                    شور و مشورت نکین وبی باک

پاک وتمیز کن هم حول وحوشم           واذن خدا شاید بخروشم

علاج درد بوم ارای بیماران              جای راز ونیاز عقیده داران

سیراو کم ایوه ,هم سوزه داران           راضی بون مردم چو جار جاران

بنا کن تکیه آسید رضاوی                 وفضل وبخشش وهم ناز خوی

بگرن وگوش ,هم بکن کردار            سرافراز موین وپروردگار

وی شرط وقرار ولاتان نیشم            وقولم نکین له لاتان کیشم

یسه من وتم ومهربانی                    دی تر هیچ ناویشم خوتان ازانی

 

نوع مطلب : آثار واشعار ومطالب، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 4 فروردین 1390

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic